Teknologiens betydning for søvn, stress og motion

Tager du også din telefon med i seng, ja måske endda med på toilettet? Så gør du som de fleste. Forskere har sat sig for at undersøge, hvilken indflydelse teknologi har på vores søvnkvalitet, stress og fysiske aktivitet.

 

På Næstved Sundhedscenter skal borgerne tage en konditionstest.

Undersøgelse i Næstved og Lübeck

Hvis du bor i Næstved kommune og er mindst 18 år, inviteres du til at deltage i en stor undersøgelse, som skal komme nærmere svaret på, hvad teknologi betyder for vores sundhed.

Indledningsvis vil du blive bedt om at udfylde et spørgeskema. På baggrund af din besvarelse inviteres du med i en intervention der omhandler søvn eller fysisk aktivitet.

Deltagerne i studiet deles op i forskellige grupper

 

Tager du din smartphone med i seng, inviteres du til at deltage i søvngruppen. I denne gruppe vil du blive bedt om at prioritere natteroen ved at fjerne alle tændte elektroniske apparater fra soveværelset såsom smartphones, tablets og TV. Bruger du normalt din smartphone som alarm, vil du få udleveret et vækkeur.

Vil du gerne være mere fysisk aktiv, inviteres du til at deltage i motionsgruppen. Her skal du selv være med til at opstille et realistisk mål for perioden med udgangspunkt i din nuværende fysiske form og være klar på at træne på egen hånd med hjælp fra teknologien. Hvis du allerede dyrker udholdenhedstræning (løb, cykling etc.) i 2,5 time eller mere ugentligt, kan du desværre ikke deltage i interventionen.

For dig som opfylder kriterierne, omfatter forsøget tre testdage med henholdsvis 4 og 8 uger imellem. De første 4 uger vil vi bede dig om at leve, som du plejer, hvorefter den egentlige intervention påbegyndes og varer 8 uger. På hver testdag skal du udfylde et spørgeskema, have målt blodtryk, højde og vægt samt gennemføre en konditionstest. Du vil blive bedt om at bære et Garmin Vivosmart armbånd på dit håndled hele døgnet i de 12 uger, studiet varer. Dette ur måler bevægelse, puls og søvn.

Oversigt:

  • Deltagere besvarer spørgeskema om helbred, trivsel og digitale vaner
  • Deltagere får målt blodtryk, højde og vægt
  • Deltagere gennemfører en konditest
  • Deltagere får udleveret et Garmin Vivosmart armbånd, som skal bæres på håndled hele døgnet
Konditionstesten foretages under kyndig vejledning af forskerne bag studiet.
Borgeren kan se sine data på Garmins app.

Baggrund for studiet

I den vestlige verden er fysisk inaktivitet og stillesiddende adfærd stigende, hvilket medfører sundhedsmæssige problemer og omkostninger til sundhedsvæsnet. I Danmark opfylder næsten 30 procent af den voksne befolkning ikke WHO’s minimums anbefaling for fysisk aktivitet.

Ny teknologi, devices og vores mulighed for konstant at være online giver det moderne menneske mange fordele, men hvordan påvirker det krop og psyke? Forskerne bag dette studie vil forsøge at komme nærmere svaret på dette spørgsmål.

Videopræsentation

I videoen her kan du høre Lisbeth Højkjær Larsen, en af forskerne bag studiet, samt en af deltagerne fortælle mere om, hvad man undersøger og hvordan – og hvad der kan komme ud af det.

Kontakt forskerne bag studiet

Lisbeth Højkjær Larsen
Ph.d. og post.doc. i Humanfysiologi ved Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital

Maja Lauritzen
Neurofysiologiassistent ved Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital

Troels Wesenberg Kjær,
Professor og overlæge, Neurologisk Afdeling, på Sjællands Universitetshospital

Telefon: +45 41 55 85 92
E-mail: nordighealth@regionsjaelland.dk

Forskerne bag studiet foran Næstved Sundhedscenter