Projektpartnere i NorDigHealth

NorDigHealth består af danske og tyske kommuner, sygehusafdelinger, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som i samarbejde vil forbedre borgernes sundhed ved hjælp af sundhedsteknologi. Læs mere om de enkelte partnere her på siden.

Forskningsprojekter og Klinisk Optimering, Sjællands Universitetshospital

Forskningsprojekter og Klinisk Optimering er en enhed ved staben på Sjællands Universitetshospital i Region Sjælland.

Enheden arbejder primært med at understøtte forsknings- og innovationsprojekter samt klinisk optimering på Region Sjællands sygehuse. Ud over kompetencer inden for projektledelse har Forskningsprojekter og Klinisk Optimering kompetencer i økonomistyring i projekter med offentlige og private partnere samt EU-projekter.

Derudover tilfører enheden konsortiet erfaring inden for udvikling af innovative teknologier i sundhedsvæsenet og udvikling af sundhedstilbud og -services til borgerne i hjemmet og på hospitalet. Dertil kommer ekspertise og erfaring i kommunikationen af innovative projekter og tiltag i Danmark og Tyskland fra InnoCan-projektet.

Enheden er leder af NorDigHealth.

Søren Tvilsted

Søren Tvilsted
Programleder

Telefon: +45 21 51 90 69
E-mail: sotv@regionsjaelland.dk

Charlotte Nielsen Thrane
Projektcontroller

Telefon: +45 93 55 78 46
E-mail: cnth@regionsjaelland.dk

Ditte Hartvig

Ditte Luise Hartvig
Projektleder og ph.d.

Telefon: +45 93 56 73 87
E-mail: dhar@regionsjaelland.dk

Elise Burmeister

Elise Burmeister
Kommunikationsmedarbejder

Telefon: +45 93 56 71 06
E-mail: elbu@regionsjaelland.dk

Morten Rye Eiersted
Projektleder

E-mail: meie@regionsjaelland.dk

Katja Barasheva
Projektleder

E-mail: kateb@regionsjaelland.dk

Laura Alberte Grønlund Nissen
Etnolog, konsulent

E-mail: lniss@regionsjaelland.dk

Marie Bruun Nielsen
Konsulent

E-mail: marbni@regionsjaelland.dk

Frederike Fahse

Frederike Fahse (barsel)
Antropolog

Telefon: +45 93 56 73 85
E-mail: ffah@regionsjaelland.dk

Marie Kjempff
Kommunikationsmedarbejder (barselsorlov)

Dirk Keil
Kommunikationsmedarbejder

E-mail: dike@regionsjaelland.dk

Emma Kjeldsen
Kommunikationsmedarbejder, videoproduktion

E-mail: emkje@regionsjaelland.dk

Kathrine Bruun Thude
Studentermedhjælper

Telefon:
E-mail: kathu@regionsjaelland.dk

Pippi Jonassen Bjørck
Studentermedhjælper


E-mail: pipb@regionsjaelland.dk

Yusuf Kilic
Studentermedhjælper

Telefon:
E-mail: ykil@regionsjaelland.dk

Klinik for Stråleterapi, Lübeck Universitet

Klinik for Stråleterapi er en del af Lübeck Universitet og Universitetsklinikken Slesvig-Holsten (UKSH). Stråleterapiklinikkens opgaver omfatter sygepleje, forskning og uddannelse. Klinikken er den førende radiokirurgiske institution i Slesvig-Holsten og den tredjestørste facilitet for stråleterapi i Tyskland.

I NorDigHealth er klinikken projektleder for alle tyske projekt- og netværkspartnere. Desuden kører strålebehandlingsklinikken arbejdspakke 4 i projektet, som omhandler sundhedsteknologier i patientpleje.

Dirk Rades

Dirk Rades
Prof., ledende overlæge og studieleder

Telefon: +49 451 500 45400
E-mail: dirk.rades@uksh.de

Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital varetager langt størstedelen af den neurologiske funktion og hele den neurofysiologiske funktion i Region Sjælland. Neurofysiologisk center foretager elektriske undersøgelser af hjernen og det perifere nervesystem, dels på sygehuset i Roskilde, dels som udkørende akutfunktion på regionens øvrige sygehuse.

Forskningen er organiseret i den kliniske forskningsenhed – Brain Trust. Den neurofysiologiske forskning har fokus på langtidsmonitorering af patienter med epilepsi og bevidsthedspåvirkning både på hospitalet og i deres vanlige liv - på deres arbejdsplads etc. Afdelingen har et tæt samarbejde med medicotekniske virksomheder, der udvikler devices som kan følge patienten, der hvor han/hun er.

I NorDigHealth leder Neurologisk Afdeling studier inden for epilepsi og teknologiens påvirkning på os mennesker.

Troels Wesenberg Kjær

Troels Wesenberg Kjær
Professor, overlæge og studieleder

Telefon: +45 28 40 11 33
E-mail: twk@regionsjaelland.dk

Lisbeth Højkjær Larsen

Lisbeth Højkjær Larsen
Studieleder og post.doc.

Telefon: +45 41 55 85 92
E-mail: lisbla@regionsjaelland.dk

Maja Lauritzen

Maja Hedegaard Lauritzen
Forskningskoordinator

Telefon: +45 41 55 85 92
E-mail: mahela@regionsjaelland.dk

Øjenklinikken, Lübeck Universitet

Øjenklinikken ved Lübeck Universitet er et nationalt center for diagnosticering og behandling af nethindesygdomme og har stor ekspertise inden for blandt andet nethindekirurgi. Klinikken forsker særligt inden for aldersrelateret macular degeneration (AMD), hvor den har et godt omdømme både nationalt og internationalt. Øjenklinikken har været involveret i udviklingen af en række nye behandlinger for AMD og har været involveret i forskellige studier på området.

I NorDigHealth deltager Øjenklinikken sammen med Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital i et forskningsstudie omkring tidlig påvisning af AMD og den efterfølgende regelmæssige screening af øjensygdommen gennem digital teknologi.

Mahdy Ranjibar

Mahdy Ranjbar
Overlæge

Telefon: +49 451 500 43913
E-mail: mahdy.ranjbar@uksh.de

Nadine Schönberg

Nadine Schönberg
Forskningssygeplejerske

Telefon: +49 451 500 43913
E-mail: nadine.schoenberg@uksh.de

 

Nextlabel

Nextlabel er et ungt softwarefirma, som blev grundlagt i september 2014 og er baseret i Lübeck. Et af hovedområderne for Nextlabels arbejde er softwareudvikling, især for erhvervskunder. Deres ekspertise omfatter sted- og platform-uafhængige softwareløsninger til styring af produktionsmaskiner samt evaluering af de indsamlede maskindata for produktionsoptimering. Ud over den rent tekniske implementering ligger deres kernekompetencer at lave brugervenlige og letforståelige applikationer, også fra forskellige brugergruppers synsvinkel.

I NorDigHealth er Nextlabel ansvarlig for udformningen og udviklingen af to apps, projektlogoet samt design og programmering af projektets hjemmeside.

Hagen Schulze

Hagen Schulze
Udvikling

Telefon: +49 451 160 8088 0
E-mail: office@nextlabel.de

Hannes Köhler

Hannes Köhler
Udvikling

Telefon: +49 451 160 8088 0
E-mail: office@nextlabel.de

Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet

Institut for Mennesker og Teknologi udvikler bæredygtige løsninger og understøtter menneskers aktive engagement. Instituttet omfatter human-, samfunds-, sundheds- og it-videnskabelige samt planlægnings-, interventions- og designorienterede fagområder. I NorDigHealth indgår forskere fra Center for Sundhedsfremmeforskning, som alle har erfaringer med hhv. borger-, bruger- og patientinddragelse, læring og uddannelsesplanlægning samt undervisning af sundhedsprofessionelle.

Derudover indgår forskere fra Forskningsgruppen PLIS: Programming, Logik og Intelligente Systemer, som har lang erfaring indenfor informationsbehandling, eksempelvis visualisering af big data.

Roskilde Universitet laver adfærdsforskning og deltager i projektets studier med kompetencer inden for kvalitative analyser og big data.

Anne Liveng
Lektor og ph.d.

Telefon: +45 46 74 28 88
E-mail: aliveng@ruc.dk

Barbara Ann Barett

Barbara Ann Barrett
Antropolog og post.doc.

Telefon: +45 46 74 36 62
E-mail: bbarrett@ruc.dk

Henning Christiansen
Professor

Telefon: +45 46 74 38 32
E-mail: henning@ruc.dk

Troels Andreasen
Lektor

Telefon: +45 46 74 38 35
E-mail: troels@ruc.dk

Henrik Bulskov
Lektor

Telefon: +45 46 74 22 72
E-mail: bulskov@ruc.dk

Cortrium

Cortrium er en dansk start-up, som blev grundlagt i 2014 i København. Cortrum har udviklet en klinisk testet hjertemonitor, som kaldes C3 Holter Monitor. Den er CE-godkendt og testet i blandt andet Danmark og Tyskland i det tidligere EU Interreg 5a projekt InnoCan. I NorDigHealth skal Cortriums device blandt andet bruges til at monitorere hjemsendte patienter, som er blevet opereret. Håbet er, at devicet kan opspore eventuelle komplikationer tidligere, end det sker i dag.

Jacob Eric Nielsen
Co-founder og CPO

Telefon: +45 40 57 47 71
E-mail: jen@cortrium.com

Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital

Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital er en universitetsafdeling med stort klinisk-, udvklings- og forskningsmæssig erfaring med behandling af eksempelvis Maculadegeneration, kaldet AMD. Øjenafdelingen modtager henvisninger fra praktiserende øjenlæger og andre øjenafdelinger.

Øjenafdelingen har en forskningsenhed, hvor der aktuelt er ansat fem ph.d.-studerende, en professor, forskningslektor, klinisk lektor og to projektsygeplejersker. Øjenafdelingen deltager i kliniske afprøvninger og er senest blevet partner i EU-projektet EUROSTAR, som omhandler en ny behandlingsform for nethindesygdomme.

Torben Lykke Sørensen

Torben Lykke Sørensen
Professor, overlæge og studieleder

Telefon: +45 47 32 39 47
E-mail: tlso@regionsjaelland.dk

Anders Jürs

Anders Jürs
Læge, ph.d.-studerende og studieleder

Telefon: +45 47 32 39 47
E-mail: ansju@regionsjaelland.dk

Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (CSS)

Forskningsenheden Center for Surgical Science hører under Kirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital. Forskningsenheden består af 12 ph.d.-projekter og har mere end 30 publikationer med anvendelse af kontinuerlig fysiologisk monitorering af patienter (hjertefrekvensvariabilitet, aktivitet, søvnmålinger og temperaturmålinger).

I de seneste par år har der været særligt fokus på patienter med tarmkræft og patienter, der gennemgår akutkirurgi. Denne gruppe patienter repræsenterer en særlig risikogruppe, idet 10-20 procent af disse patienter bliver genindlagt grundet komplikationer.

I NorDigHealth leder Center for Surgical Science forskningen om forebyggelse af komplikationer efter operationer.

 

Ismail Gögenur

Ismail Gögenur
Professor, overlæge og studieleder

Telefon: +45 56 63 15 00
E-mail: igo@regionsjaelland.dk

Johan Stub Rønø Clausen
Læge, ph.d.-studerende og studieleder

Telefon: +45 56 63 15 00
E-mail: joscl@regionsjaelland.dk

UKSH Akademie

UKSH Akademie har som kerneopgave at udforme, gennemføre og evaluere videreuddannelse inden for sundhedssektoren. Medarbejderne har kompetencer inden for dette uddannelsesområde, eksplicit inden for hospitalsvæsnet. I NorDigHealth bidrager UKSH Akademie med mangeårig erfaring til udvikling af individuelle informationsarrangementer og kurser til specifikke målgrupper.

Heike Kraut

Heike Helene Krauth
Leder af videreuddannelse

Telefon: +49 451 500 92030
E-mail: heike.krauth@uksh.de

Center for Kliniske Studier Lübeck (ZKS Lübeck)

Center for Kliniske Studier Lübeck (ZKS Lübeck) er en central del af Lübeck Universitet. Sammen med Institut for Medicinsk Biometrie og Statistik udgør det en ideel infrastruktur ved gennemførelsen af kliniske studier fra konceptudvikling til publicering. Med det tyske netværk af koordinationscentre for kliniske forsøg (KKS) har ZKS Lübeck til hensigt på den ene side at udvikle kompetencerne inden for kliniske studier i Tyskland og på den anden side at etablere strukturer på universiteterne for at forbedre kvaliteten af patientorienteret klinisk forskning.

Medarbejderne på Center for Kliniske Studier har blandt andet kompetencer inden for områderne Good Clinical Practice og lovgivningen inden for medicinske produkter samt videreuddannelse inden for disse områder. I NorDigHealth bidrager ZKS Lübeck med kompetencer ved test af innovative teknologier på de deltagende sygehuse.

Alicia Illen

Alicia Illen
Leder af monitorering

Telefon: +49 451 500 51702
E-mail: Illen@zks.uni-luebeck.de