Forebyggelse af komplikationer efter operation

Op til en tredjedel af patienter, der er blevet opereret akut i maven, oplever tilbagefald efter operationen. Også patienter med tyktarmskræft har høj risiko for tilbagefald efter en operation. Disse patienter skal overvåges for at kunne gribe ind i tide.

Cortrium har udviklet et device, som bl.a. kan måle puls og overflade temperatur.

Stor risiko ved akutte operationer

Tyktarmskræft er den tredje mest hyppige kræftsygdom i den vestlige verden og rammer omkring 5000 danskere årligt. 80 procent af disse patienter bliver opereret. Mellem 10 og 20 procent af de patienter, der bliver opereret, oplever komplikationer som følge af kirurgien og skal genindlægges.

Også patienter, der gennemgår akutte operationer i maven, har stor risiko for komplikationer efterfølgende, blandt andet infektioner, blodforgiftning og nyresvigt. I denne gruppe af patienter er risikoen så høj, at mellem 20 og 30 procent af patienterne dør indenfor de første tre måneder efter operationen.

 

Overvågning af patienter

Det er disse patientgrupper, forskningen vil beskæftige sig med, og især efter de er udskrevet efter en operation. Via målinger af blandt andet patienternes hjertefrekvens, hjertefrekvensvariabilitet, aktivitet, søvn og døgnrytme kan man spore, om der er noget galt, også før symptomerne optræder. Dette har hidtil ikke været muligt at gøre andre steder end på hospitalet, men ved hjælp af teknologi fra blandt andre Cortrium samt en app, hvor patienterne rapporterer sine daglige gener, er målet at kunne gøre det i patienternes hjem.

Dette gør det muligt at behandle eller operere i tide, hvad der vil have en afgørende betydning for patienternes livskvalitet, sygelighed og mulighed for at overleve. Ismail Gögenurs forskning finder sted i Roskilde og Køge.

 

I forbindelse med monitorering af hjemsendte patienter efter operation vil flere parametre blive overvåget.
Ismail Gögenur er professor og leder af studiet.

Kontakt forskerne bag studiet

Ismail Gögenur
Professor og overlæge, Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital.

 

Telefon: 56 63 15 00

Email: igo@regionsjaelland.dk