Netværkspartnere

NorDigHealth understøttes af en lang række netværkspartnere, som bidrager med deres netværk og viden til gennemførelsen af NorDigHealth-projektet.

Life Science Nord Management

Life Science Nord Management er agentur for det regionale branchenetværk for medicinteknik og bioteknologi/farma. Life Science Nord koordinerer et stort antal aktiviteter, organiserer og deltager i arrangementer, informerer og danner netværk mellem forretning, forskning og politik. Life Science Nord støtter NorDigHealth i kommunikationsarbejdet.

DAHEIM hjemmeservice

DAHEIM er en tysk hjemmeservice, grundlagt i 1992, som tilbyder borgere i Lübeck hjemmepleje. Virksomheden bygger på erfaring og viden hos kvalificerede specialister og er blevet en af de største sygeplejetjenester i Lübeck. DAHEIM understøtter projektpartnerne i at etablere kontakt med ældre og plejekrævende personer, som ønsker at deltage i de forskellige test i projektet.

Næstved Sundhedscenter

Næstved sundhedscenter er organiseret i to enheder: genoptræning og forebyggelse & sundhedsfremme. Næstved Sundhedscenter udbyder en række sundhedsaktiviteter fx livsstilskurser, alkoholrådgivning - og behandling samt rådgivning både til borgere og til arbejdspladser i kommunen.

Centret deltager i projektet ved at sprede budskabet om projektet til deres borgere. Centret vil desuden stille lokaler til rådighed til dialogmøder, workshops, uddeling af testudstyr mv.

Institut for Kræftepidemiologie, Lübeck Universitet

Kræftregisteret Slesvig-Holsten stiller efter forespørgsel data om kræfttilfælde til rådighed inden for Interreg Deutschland Danmark-programregionen. Dette giver projektpartnerne adgang til aktuelle statistikker, som kan bruges i sammenhæng med videnskabelige publikationer og kommunikationsarbejdet i projektet.

Ärztekammer Slesvig-Holsten

Alle læger i den nordtyske delstat Slesvig-Holsten er medlem af lægeforeningen 'Ärztekammer Slesvig-Holsten'. Med over 17.800 medlemmer skaber foreningen kontakt til det politiske niveau, sundhedsforsikringer, institutioner og foreninger inden for alle medicinske spørgsmål. Lægeforeningen vil understøtte kommunikationsarbejdet i NorDigHealth.

Aarhus Universitetshospital, Onkologisk Afdeling

Onkologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital (AUH) er et af de største kræftforskningscentre i Nordeuropa. Forskningsaktiviteterne omfatter kliniske studier inden for stråleterapi og medicinsk onkologi og bliver gennemført i en række nationale og internationale konsortier (fx, Danish Head and Neck Cancer Group, DAHANCA). Afdelingen tilbyder ideelle forudsætninger for at blive involveret i studierne omkring kræftpatienter ved at rekruttere egnede patienter og dermed fremme den grænseoverskridende gennemførelse af projektet.

 

Patientinformationscentrum PIZ

Med patientinformationscentret PIZ tilbyder Universitetshospitalet Slesvig-Holsten patienterne et ekstra sted, hvor de kan få svar på spørgsmål om sundhed og sygdom. Udover afdelingernes tilbud om information, træning og rådgivning kan man som patient eller pårørende få råd og vejledning af PIZ. I NorDigHealth har PIZ til formål at uddanne patienter og pårørende samt at formidle kontakt til ældre borgere, som kan have interesse i at deltage i projektet.

Garmin Nordic Denmark A/S

Garmin leverer innovative GPS-teknologier til mange forskellige markeder som luftfart, marine, sport og outdoor, tracking og mobil-apps.

Garmin støtter projektet ved at stille ure til rådighed for projektets testpersoner.

 

Kirurgisk Klinik, UKSH Lübeck

Kirurgisk Klinik på Universitetshospitalet Slesvig-Holsten i Lübeck tilbyder de fleste kirurgiske behandlinger. I 2013 havde klinikken som det eneste center i Nordtyskland og som et ud af to centre i hele Tyskland status som den bedste klinik for kirurgi med minimalt invasive operationsmetoder. Som netværkspartner understøtter klinikken aktiviteterne, som omhandler forebyggelse af komplikationer efter en operation.

Scan Vision Limited

Scan Vision er grundlagt af en dansk øjenlæge. Virksomheden har udviklet appen MaculaScan, som stilles til rådighed for projektets tests i forbindelse med forskningen i AMD.

 

Medicinsk Klinik III - Lungesygdomme, UKSH Lübeck

Medicinsk Klinik III har fokus på diagnosticering og behandling af sygdomme inden for internmedicin med fokus på lungesygdomme, infektionssygdomme og allergi. Som netværkspartner vil klinikken understøtte den grænseoverskridende forbedring og optimering af behandlingen.

WIPP - Wellfare Innovations in Primary Prevention, Interreg 5a project

WIPP er et Interreg-finansieret projekt, hvis primære formål er at udvikle nye velfærds-innovationsmodeller for en aktiv og sund aldring. Ligesom NorDigHealth er WIPP et samarbejde mellem danske og tyske projektpartnere.

 

Novartis Healthcare A/s

Novartis udvikler og markedsfører lægemidler, som kan forebygge og helbrede sygdomme, lindre lidelser og forbedre menneskers livskvalitet. Novartis deltager i studiet om øjensygdommen AMD.

 

Krebsgesellschaft Slesvig-Holsten

Krebsgesellschaft Slesvig-Holsten har til opgave at forbedre behandlingssystemet for kræftpatienter og pårørende. Dette omfatter for eksempel bistand i at håndtere sygdommen ved hjælp af kræftrådgivningscentre samt information om kræftsygdomme og deres behandlingsmuligheder i form af brochurer, foredrag og informationsdage. Krebsgesellschaft Slesvig-Holsten har til hensigt at støtte NorDigHealths kommunikationsarbejde.

Hansestadt Lübeck, Afdeling for Sundhedsfremme og Social Sikring

Hansestadt Lübeck er involveret i netværket 'Sunde Byer' i Tyskland, hvor kommuner udveksler viden og erfaring og søger effektive måder at yde sundhedspleje, sundhedsfremme og forebyggelse på. Afdelingen for Sundhedsfremme og Social Sikring støtter NorDigHealth gennem erfaringsudveksling og i kommunikationsarbejdet.

Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Medicinsk Afdeling ved Sjællands Universitetshospital består af ca. 215 medarbejdere og er opdelt i en række sektioner, herunder lunge- og infektionsmedicin. Medicinsk Afdeling vil støtte projektet ved rekruttering af lungekræftpatienter.

 

Techniker Krankenkasse, Slesvig-Holsten

Techniker Krankenkasse (TK) er et lovpligtigt sygeforsikringsselskab, som forsikrer over 480.000 mennesker i Slesvig-Holsten. Dermed er det et af de største sundhedsforsikringsselskaber i den tyske delstat. Som en del af projektet 'Sunde Universiteter' har TK og Lübeck Universitet indgået en samarbejdsaftale om finansiering af i første omgang fire delprojekter om stress. Desuden giver TK Slesvig-Holsten ideer til innovative e-sundhedsprojekter og partnere i Healthcare Hackathon med hovedvægt på digitale løsninger til sundhedssektoren.