Sundere byer med NorDigHealth

NorDigHealth er et sundhedsprojekt støttet af EU. I projektet arbejder forskere fra Danmark og Tyskland på at forbedre sundheden for borgere i Næstved og Lübeck igennem ny teknologi.

Vores mål

Hvad vi gør for borgere

Nyheder og casehistorier