”Vi laver faktisk forskning i verdensklasse i Region Sjælland”

Nyheder • by

Det var kommentaren fra regionsrådspolitiker Freddy Blak, som er en af politikerne, der har bevilget midler til NorDigHealth igennem Interreg-programmet Deutschland-Danmark. Projektet er nu snart halvvejs og havde i den anledning inviteret politikere og medarbejdere fra Region Sjælland og EUs Interreg-programmer på besøg på Sjællands Universitetshospital onsdag den 11. marts til en snak om, hvordan projektet skaber værdi for borgere og patienter.

Dagen startede på Kirurgisk Afdeling hos professor Ismail Gögenur, som fortalte, hvordan han undersøger, om sundhedsteknologi kan opdage komplikationer hurtigere hos patienter, som er blevet sendt hjem efter en operation.

Professor i øjensygdomme Torben Lykke Sørensen undersøger, om apps kan monitorere øjensygdommen AMD mere effektivt end de nuværende redskaber.

Også projektets samarbejde med Næstved Sundhedscenter var i fokus, og hvordan hjerneforsker Troels Kjær undersøger, om sundhedsteknologi kan gøre os sundere og bruges i forebyggende indsatser.

Livlige diskussioner, stor spørgelyst og interesse kendetegnede dagen, som også bød på mange gode input fra dagens besøgende.

Go back