Nye medarbejdere lærer hjerte-lungeredning

Nyheder • by

”Vi har et hjertestop! Vil du alarmere?” Meldingen er alvorlig, men der er en fast procedure og helt ro på de næste skridt. Der bliver trykket på den røde hjertestop-knap. Plejepersonalet, der har konstateret hjertestoppet, går i gang med hjertemassage og med at blæse luft i patientens lunger. En anæstesilæge, der er teamleder for hjertestopholdet, kommer til sammen med en anæstesisygeplejerske. ”Service på stuen,” lyder det – to serviceassistenter melder deres ankomst med en hjertestopvogn og defibrillator til hjertestart. En medicinsk læge begynder defibrillering, og en akutsygeplejerske står for medicin. Afdelingens egen læge og sygeplejerske kommer også til – de kender patientens sygehistorie. Efter nogle minutter og brug af defibrillatoren flere gange er der puls – patienten er tilbage.

Scenen for hjertestoppet er ikke en stue på akutafdelingen, men i stedet auditoriet på Sjællands Universitetshospital i Køge. Patienten i sengen er en dukke, der i dagens anledning har fået navnet Gerda og diagnosen KOL. I auditoriet er alle nye medarbejdere samlet ved månedens begyndelse til introduktion, brandøvelser og hjerte-lunge-redning med tilhørende øvelser. Et hold har lige gennemspillet hjertestoppet med de funktioner, de også har, hvis der er hjertestop i virkeligheden – et hjertestophold består af otte mennesker- og der er brug for dem flere gange i løbet af en almindelig uge, fortæller Anders, der er læge og en af dagens undervisere.

Sjællands Universitetshospital er leadpartner i NorDigHealth, og projektet har base i Køge. Derfor følger projektmedarbejderne de samme forløb som andre medarbejdere på hospitalet og skal også kunne hjælpe ved hjertestop indtil holdet af læger og sygeplejersker er fremme. Og vi er blevet flere – de nye ansigter, du kan møde på NorDigHealth-kontoret, er:
Pippi – praktikant, læser BA i laboratorieteknologi og tester sundhedsteknologi
Esben – praktikant, læser multimediedesign og laver grafik, video og billeder
Nina – projektansat kommunikationskonsulent
Vi er glade for at have jer med på holdet!

Go back